Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Drie Ranken Logo
  1. Bergen verzetten

    bergen verzetten

    Bergen verzetten. Volgens Jezus zouden we dat kunnen, als we maar genoeg zouden geloven. In de lezing ontbreekt het bij de leerlingen aan dat geloof. ‘We hebben het niet gekund’ zeggen ze. Een vreemd verhaal. Over een wonderlijke genezing. Jezus die een kwade geest verjaagt. En leerlingen die beteuterd bij Jezus komen, omdat zij het niet konden. Hoezo: ‘niets onmogelijk voor wie gelooft’? Zondag denken we na over dit verhaal. En meer nog: over wat het ons vandaag te zeggen heeft…